Žij svůj život!

Prosinec 2007

Egypt

9. prosince 2007 v 13:20 | helyum
referát ze školy
Egypt
-nejúrodnější oblast -údolí řeky Nil
-teplé a suché podnebí -výhodné podmínky pro ZEMĚDĚLSTVÍ
-sklizeň až 2x-3x ročně (pravidelné záplavy)
pěstují: pšenice,ječmen,len,ovoce,zelenina,luštěniny,vinná réva
chovají: hovězí dobytek,ovce,kozy,kachny
Řemesla: hrnčířství,tkalcovství,kovotepectví,kovolitectví
-sklářství
-výroba lodí
-stavitelé
Pyramidy
= hrobky faraónů
1. stupňovité 2. hladké
- stavějí je otroci z kamenných kvádrů /1=1t./
nejstarší: Džoserova pyramida
největší: Cheopsova pyramida ( 146 m.)
zdroj- učebnice :Dějepis PRAVĚK A STAROVĚK
JAN RUDOLF VERONIKA VÁLKOVÁ
PRO 6. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY A 1. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNÁZIA
SPN-PEDAGOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,PRAHA 2001


(c) Vercza 2009